Náš tím

Andrea Kiss | AKi

“Wherever you go, go with all your heart”

SDI / TDI Instructor

TDI Advanced Nitrox & Decompression Procedures Diver

ERDI diver

ASTD Technical Cave Diver

GUE Fundamentals Diver

NAUI Underwater Archaeology Diver

Underwater Photographer

Photogrammetry

TOMÁŠ Kiss | TOK

“Always look cool”

SDI Instructor

TDI Instructor ( Nitrox, Intro to Tech, Advanced Nitrox , Decompression Procedures , Extended Range, Helitrox, Trimix|)

GUE Fundamentals, Tech 1, Cave 1 a DPV Diver

ERDI diver

ASTD Technical Cave Diver

NAUI Underwater Archaeology Diver

Photogrammetry

Servisný technik pre Suex DPV

Servisný technik pre MPS boosters

Peter Hriž

“Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.”

ERDI – Public Safety Emergency Response Diving Inštruktor

SDI – Scuba Diving International  Inštruktor

FRTI – First Response Training International Inštruktor

Veliteľ potápačskej skupiny KR a Hasičský a Záchranný útvar Bratislava

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore Zdravotnícky Záchranár

Inštruktor povodňovej záchrany

Dobrovoľník pre Slovenský Červený kríž

Hlavný a servisný technik v hyperbarickej komore HBO Centrum

ICUA podvodná archeológia