Náš tím

Andrea Kiss | AKi

“Wherever you go, go with all your heart”

SDI / TDI Instructor

TDI Advanced Nitrox & Decompression Procedures Diver

ERDI diver

ASTD Technical Cave Diver

GUE Fundamentals Diver

NAUI Underwater Archaeology Diver

Underwater Photographer

Photogrammetry

Founder of AKITO DIVING TEAM

SK Baseline project manager

Halcyon ambassador

K01 & Scaleo uw light ambassador

TOMÁŠ Kiss | TOK

“Always look cool”

SDI Instructor

TDI Instructor ( Nitrox, Intro to Tech, Advanced Nitrox , Decompression Procedures , Extended Range, Helitrox, Trimix|)

GUE Fundamentals, Tech 1, Cave 1 a DPV Diver

ERDI diver

ASTD Technical Cave Diver

NAUI Underwater Archaeology Diver

Photogrammetry

Servisný technik pre Suex DPV

Servisný technik pre MPS boosters

Founder of AKITO DIVING TEAM

Peter Hriž

“Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.”

ERDI – Public Safety Emergency Response Diving Inštruktor

SDI – Scuba Diving International  Inštruktor

FRTI – First Response Training International Inštruktor

Veliteľ potápačskej skupiny Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore Zdravotnícky Záchranár

Inštruktor povodňovej záchrany

Dobrovoľník pre Slovenský Červený kríž

Hlavný technik v hyperbarickej komore Centrum HBO

ICUA podvodná archeológia

Odborný garant v AKITO DIVING pre kurzy PUBLIC SAFETY, PRVEJ POMOCI a OXYGEN PROVIDER