Fotogrametria je veľmi populárna. Čo to ale presne je? Na čo slúži? Kde, kto a ako ju vie využiť?  Aká výbava je potrebná?

Fotogrametria je definovaná ako technológia na získanie spoľahlivých informácií o fyzických objektoch a priestore pomocou spracovania záznamov, meraní a interpretácie fotografií. Rozmeňme si to na drobné.

Princípom fotogrametrie je séria prekrývajúcich sa fotografií, z ktorých špeciálny softvér (my používame Agisfot Metashape) digitálne zrekonštruuje 3D model. Prekrytím originálnych fotografií urobených z rôznych uhlov sa získa 3D mriežka, na ktorú sa natiahne realistická a presná textúra povrchu. Stručne povedané, vstupom je viac digitálnych fotografií z rôznych miest objektu a výstupom je 3D sieť objektu.

Vygenerovaný model môže slúžiť pre potešenie na Sketchfab-e, ale je taktiež  veľmi nápomocný vo  výskume. Veľakrát nemá každý člen tímu možnosť byť fyzicky prítomný na mieste, alebo je potrebné zaznamenať aktuálny stav objektu či locality predtým než sa nenávratne zmení situácia.  3D model je vhodný aj na neskoršie šúdium či verejnú prezentáciu. Všetky tieto a ďalšie možnosti využitia predurčujú fotogrametriu ako ideálnu súčasť akejkoľvek dokumentácie.

FOTOGRAMETRIA POD VODOU

My ako potápači sa zameriame na podvodnú fotogrametriu, ktorá má svoje špecifiká. A tie začínajú už pri príprave. Je potrebné vziať do úvahy podmienky z hľadiska výstroja a potápačských skúseností.

Keď sa rozhodnete fotiť pod vodou, mali by ste mať zvládnutý svoj výstroj, pohyb a fotografickú techniku používanú pod vodou. A tým nemyslím len vztlak, ale aj státie a cúvanie, ovládať svoj foťák a svetlá/ blesky. Netvrdím, že bez toho sa nedá fotiť, ale zachováte si viditeľnosť, keď si lokalitu nerozvírite a dokážete získať oveľa presnejšie dáta za kratší čas.

FOTO – VÝSTROJ

Výbava na fotenie pod vodou je samostatná kapitola. Prázdnotu na bankovom účte vynahradí radosť z fotoaparátu, podvodného púzdra a výkonných svetiel alebo bleskov. Ako vstupné dáta môže slúžiť aj video, z ktorého vyberiete jednotlivé snímky. Ale určite vám je jasné, že výsledný model bude mať oveľa nižšiu kvalitu ako model z fotografií. Často sa ma pýtaju, akým fotoaparátom je možné robiť fotogrametriu. Ideálne fotoaparát s vysokým rozlíšením, ale hlavne má umožňovať manuálne nastavenia. Fotiť na mód “rybička” síce môžete, ale kto z vás to niekedy skúšal tak vie, že vám automatika vo vode pri trochu horších svetelných podmienkach nedá reálne farby ani potrebné detaily. Vhodné sú kamery s vymeniteľnými objektívmi v kombinácii so širokoúhlymi objektívmi. 3D softvér si poradí aj s fisheye.

Pred samotným ponorom by ste mali poznať lokalitu a reálne zhodnotiť svoje skúsenosti, vhodný výstroj a mať zebezpečenú podporu nielen vo vode , ale aj na súši. Plán ponoru je samozrejmosťou, ktorá ušetrí čas a nervy pri riešení nedorozumení.

Kto potápal s podvodným fotografom, vedel by vám o “nude” rozprávať celé príbehy. Opýtajte sa môjho muža – buddyho. Podvodní fotografi – vážte si svojich obetavých buddy. Môjmu manželovi síce nič iné nezostáva, keďže to má v popise práce, ale aj tak si veľmi vážim, že so mnou dokáže stráviť aj hodinu na jednom mieste a nikdy sa nesťažuje.  Naozaj ?  Buddy je pri potápaní dôležitý a pri fotogrametrii nevyhnutný. Dohliada na plán ponoru a vy sa môžete sústrediť na získanie čo najviac fotografií za obmedzený čas pod vodou,  častokrát v zlej viditeľnosti.

Na čo sa pri získavaní dát sústrediť? Aby ste dosiahli potrebný detail, správne farby, postupnosť a potrebné prekrytie. Preto je dôležité manuálne nastaviteľné parametre, aby sme ich vedeli prispôsobiť daným svetelným podmienkam a blesky/svetlá nám vrátia farby do modelu. Pri dodržaní 80% prekrytia fotografií sa vám nestane, že budete mať v modeli „dieru“. Preto je prekrytie a neprerušovaný zber dát okolo celého modelu taký dôležitý.

Suma sumárum: na kvalitu výsledného modelu má najväčší vplyv kvalita vstupných dát, ktorá závisí od potápačských a fotografických skúseností  potápača v kombinácii so zvládnutím použitej foto techniky.

Čas spracovania vstupných dát priamo závisí od kvality dát, objemu dát a výkonu počítača. Aké veľké rozdiely môže spôsobiť výkon počítača? Porovnávali sme čas spracovania modelu na stroji špeciálne určenom na fotogrametriu, ktorý bol hotový do hodiny a na bežnom ofisovskom notebooku za 8 hodín.

Výstupom môže byť nielen animácia 3D modelu, ale rôzne vzdalenosti, pohľady na objekt alebo lokalitu (pohľad zhora, zboku, spredu, iné pohľady), ortografická projekcia (kolmý pohľad zvrchu),  zobrazenie terénu podľa nadmorskej výšky či vlastných zadaných parametrov. 3D model je úžasný nástroj na hlbšiu digitálnu analýzu lokality alebo objektu, pre ďalšie použitie vo virtuálnej realite a v interktívnych múzeách. 3D model býva podkladom na prípravu exponátov v múzeách alebo replík vytvorených pomocou 3D tlače.