KURZ 1. POMOCI & OXYGEN PROVIDER

Tento kurz je kombináciou kardiopulmonálnej resuscitácie (CPR), prvej pomoci a použitia automatizovaného externého defibrilátora (AED) do jedného programu. Je navrhnutý tak, aby naučil techniky podávania KPR, poskytovania prvej pomoci a používania AED v núdzových situáciách pre kojencov, deti a dospelých.

Kurz pokrýva vedomosti z KPR a použitia AED  potrebné na riešenie jednej z najčastejších príčin úmrtí na svete spôsobených zástavou srdca. Správne použitie týchto poznatkov môže pomôcť zachrániť život. Program prvej pomoci učí bežné techniky na riešenie závažných mimoriadnych udalostí, ako aj menej závažných a častejších problémov v celej rade situácií, ktorým môžete čeliť v bežnom súkromnom aj pracovnom živote.

Detaily kurzu

Trvanie kurzu: min. 8 hodín

Vek: od 10 rokov so súhlasom zákonného zástupcu

Cena kurzu 130 Eur zahŕňa

Po úspešnom abslovovaní kurzu získaš certifikáciu FRTI – Adult & Child CPR, AED First Aid 

Čo sa naučíte

  • Pochopenie prvej pomoci, KPR a používania AED
  • Rozpoznať a vyhodnotiť mimoriadnu situáciu
  • Vedieť ako aktivovať integrovaný záchranný systém (IZS)
  • Vykonať laické vyšetrenie postihnutého
  • Vykonať správne KPR
  • Vedieť použiť AED
  • Podať kyslík dýchajúcej alebo nedýchajúcej osobe
  • Byť schopný poskytnúť správne prvú pomoc